மிளகில் இருக்கு சூட்சுமம்..! Medicine,

மிளகில் இருக்கு சூட்சுமம்  ஒரே ஒரு மிளகு போதும்... உண்ணும் உணவு சுவையாக.  2 மிளகெடுத்து இரண்டொரு ஆடாதோடா இலை சேர்த்தால் இருமல், சளி காணாமல் ...
Read More