Mutual Fund - Terms லேபிளுடன் இடுகைகளைக் காண்பிக்கிறது. அனைத்து இடுகைகளையும் காண்பி
Mutual Fund - Terms லேபிளுடன் இடுகைகளைக் காண்பிக்கிறது. அனைத்து இடுகைகளையும் காண்பி

கலைச் சொல் டிராக்கிங் எரர்

கலைச் சொல் Tracking Error டிராக்கிங் எரர் பேஸிவ் ஃபண்ட் என்பது சென்செக்ஸ், நிஃப்டி என ஏதாவது ஒரு குறியீட்டை (index)  பின்பற்றி அவற்றின் ...
Read More