Friday, March 19, 2021

வீட்டுக் கடன்: மாறுபடும் வட்டி விகிதம்*!

SHARE

 

Home Loan வீட்டுக் கடன்: மாறுபடும் வட்டி விகிதம்*!

வங்கி பெயர்

குறைந்தபட்ச வட்டி

கோட்டக் மஹிந்திரா பேங்க்

6.65%

ஸ்டேப் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா

6.70%

ஹெச்.டி.எஃப்.சி பேங்க்

6.70%

ஐ.சி.ஐ.சி.ஐ பேங்க்

6.70%

ஆக்ஸிஸ் பேங்க்

6.75%

கனரா பேங்க்

6.90%

 

கோட்டக் மஹிந்திரா பேங்க் 6.65%

ஸ்டேப் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா 6.70%

ஹெச்.டி.எஃப்.சி பேங்க்  6.70%

ஐ.சி.ஐ.சி.ஐ பேங்க்  6.70%

ஆக்ஸிஸ் பேங்க்  6.75%

கனரா பேங்க்  6.90%·       2021 மார்ச் நிலவரம். பெண்கள் பெயரில் மற்றும் பெண்கள் இணை கடன் வாங்குபவராக இருந்தால் 0.05% வட்டி குறைவு.

 

SHARE

0 Comments: