Showing posts with label Budget 2017-18. Show all posts
Showing posts with label Budget 2017-18. Show all posts

Tuesday, November 7, 2017

 மத்திய பட்ஜெட் 2017-18 – அடிப்படை வருமான வரி விலக்கு எவ்வளவு?

மத்திய பட்ஜெட் 2017-18 – அடிப்படை வருமான வரி விலக்கு எவ்வளவு?


 மத்திய பட்ஜெட்2017-18 –

அடிப்படை வருமான வரி

விலக்கு எவ்வளவு?

வருமான வரி
பொதுப் பிரிவினர் (ஆண்/பெண் 60 வயதுக்குள்)
மூத்தக் குடிமக்கள் (60 -80 வயது)
மிகவும் மூத்தக் குடிமக்கள் (80 வயதுக்கு மேல்)
அடிப்படை வருமான வரி விலக்கு
ரூ. 2,50,000
ரூ. 3,00,000
ரூ. 5,00,000
வருமான வரி 5%
ரூ.2,50,001-5,00,000
ரூ.3,00,001-5,00,000
-
வருமான வரி  20%
ரூ.5,00,001-10,00,000
ரூ.5,00,001-10,00,000
ரூ.5,00,001-10,00,000
வருமான வரி 30%
ரூ.10 லட்சம் மேல்
ரூ.10 லட்சம் மேல்
ரூ.10 லட்சம் மேல்

* கல்வித் தீர்வை 3% சேர்க்கப்படவில்லை.
ரூ.50 லட்சம் - ரூ.1 கோடி வரை 10% கூடுதல் வரி (சர்சார்ஜ்)
 ரூ.1 கோடிக்கு மேல் 15% கூடுதல் வரி.


வரிக்கு உட்பட்ட வருமானம் ரூ.3.5 லட்சத்துக்கு கீழ் இருப்பவர்களுக்கு ரூ.2,500 வரி தள்ளுபடி